SKF Rowień rywalem rybniczan w I rundzie PP Podokręgu Rybnik