Informet, Sport Development i Industrial Barbershop pierwszymi Przyjaciółmi ROW-u!